I Need Drugs!

To aplikacja służąca do wyszukania najbliższych punktów aptecznych na terenie województwa Wielkopolskiego. Możesz wybrać promień wyszukiwania, oraz metodę transportu.

Projekt nie jest już rozwijany.

 

Opis funkcjonalności

Projekt służy znalezieniu najbliższej apteki (i ewentualnie kilku alternatywnych). Pozycja użytkownika może być określona za pomocą GPS wbudowanego w urządzenie lub na podstawie ręcznie wpisanego adresu. Wyniki są prezentowane na mapach Google, a do najbliższej apteki rysowana jest trasa. Użytkownik może też zawęzić szukanie podając maksymalny promień w kilometrach. Aplikacja pozwala także na wybór środka transportu – samochód bądź nogi – i w zależności od wybranego, rysuje trasę korzystając wyłącznie z dróg publicznych lub uwzględniając drogi gruntowe, ścieżki, chodniki itd.

 

Sposób działania

  • Aplikacja klient na Androidzie wysyła do serwera za pomocą metody GET żądanie z długością i szerokością geograficzną oraz promieniem zaszytymi w parametrach.
  • Serwer na podstawie parametrów odebranych od klienta wylicza odległości dla każdej apteki w bazie i odsyła do klienta wyniki w formie tablicy obiektów jako JSON. Wyniki przed wysłaniem są sortowane rosnąco według odległości.
  • Klient po odebraniu wyników wyświetla je na mapie (uwzględniając ograniczenie – domyślnie 10 aptek). Między pozycją startową a punktem z najmniejszym dystansem rysowana jest trasa (uwzględniając środek transportu) i ustawia widok mapy tak, aby mieściły się na niej punkt startowy, punkt końcowy oraz trasa.

 

Wykorzystane technologie

Klient (Android) – Framework Sencha Touch 2.4.2 (JavaScript) – Google Maps API – Cordova (do zbudowania apk)

Serwer (platforma dowolna, w trakcie prezentacji był to Debian) – Node.js (JavaScript) – ExpressJS (do uproszczenia komunikacji klient-serwer)

 

Zrzuty ekranu

         

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress