The Dark Monastery

The Dark Monastery jest grą detektywistyczną. Gracz wciela się w postać Adso z Melku, młodego franciszkanina, który wraz ze swoim mistrzem Williamem z Baskerville przybywa do opactwa benedyktynów, gdzieś w północnych Włoszech, aby wziąć udział w debacie na temat ubóstwa w Kościele. Na miejscu jednak okazuje się, że jeden z braci zginął w tajemniczych okolicznościach. Opat prosi bohaterów o rozwikłanie zagadki…

 

Chcesz znaleźć mordercę i ocalić pozostałych mieszkańców opactwa? Klinkij tutaj, aby zagrać!

 

Cel i zasady gry

Zadaniem gracza jest znalezienie właściwej kombinacji {zabójca, narzędzie zbrodni, miejsce zbrodni} na podstawie zebranych przesłanek, na drodze dedukcji.

 

Czas gry

Gracz musi udzielić odpowiedzi przed upływem czasu do przybycia Inkwizycji. Po tym czasie gra zostaje przerwana ekranem końcowym uniemożliwiającym kontynuowanie rozgrywki.
Im szybciej i przy jak najmniejszej liczbie wskazówek uda się udzielić poprawnej odpowiedzi, tym wyższa będzie suma punktów gracza.

 

Wskazówki

W celu odgadnięcia kombinacji gracz może rozmawiać z napotkanymi mnichami. Podczas rozmowy może uzyskać podpowiedź dotyczącą osoby, narzędzia lub miejsca zbrodni. Każda rozmowa „kosztuje” pewną ilość punktów, które odjęte zostaną od końcowego wyniku gracza.
Do każdej z trzech kategorii można uzyskać maksymalnie po trzy wskazówki, przy czym każda następna wskazówka z danej kategorii jest bardziej szczegółowa od poprzedniej (ale też zabiera większą ilość punktów niż wskazówka niższego poziomu).

Ważna jest kolejność odwiedzanych mnichów. Pytając o wskazówkę brata będącego poza kolejnością wygenerowaną losowo na początku gry, zostaniemy odesłani do właściwej osoby.

 

Rzucanie podejrzenia

Jeśli gracz uważa, że zna już odpowiedź, może rzucić podejrzenie. W tym celu musi wrócić
do Williama z Baskerville. Należy jednak zachować ostrożność – nieprawidłowa odpowiedź będzie kosztowała dużą ilość punktów!

 

Sterowanie w grze

Klawisz Akcja
W Ruch do przodu
S Ruch do tyłu
A Ruch w lewo
D Ruch w prawo
R Powtórz ostatnie zdanie
Ruch myszą Rozglądanie
Lewy przycisk myszy Wybór elementów w inwentarzu; Aktywowanie przycisków
Shift Włącz / wyłącz tryb biegania
L Włącz / wyłącz lampę
F Wykonaj akcję (zależnie od treści prezentowanej na ekranie)
M Pokaż / ukryj mapę bieżącego poziomu
I Pokaż / ukryj podgląd inwentarza
C Pokaż / ukryj spis zdobytych wskazówek
H Pokaż / ukryj sterowanie

 

Elementy interfejsu

Wprowadzenie

Po uruchomieniu gry pojawia się ekran powitalny zawierający krótkie wprowadzenie prezentowane w formie otwartej książki „Imię Róży”. Przez kolejne strony wprowadzenia należy przejść poprzez kliknięcia lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie gry. Podpowiedź dotycząca wprowadzenia znajduje się także w prawym dolnym rogu okna. Po przejściu przez całe wprowadzenie rozpoczyna się rozgrywka.

 

Zegar

Zegar prezentuje czas pozostały do przybycia Inkwizycji.
Gracz ma na rozwikłanie zagadki 24 godziny, przy czym jedna godzina w grze trwa w rzeczywistości 90 sekund, co przekłada się na maksymalny czas rozgrywki równy 36 minut.

W zależności od pozostałego czasu, zegar zmienia swój kolor:
– Pozostało od 24 do 13 godzin – zegar jest zielony
– Pozostało od 12 do 4 godzin – zegar jest żółty
– Pozostało poniżej 4 godzin – zegar jest czerwony, dodatkowo pojawia się informacja dla gracza, aby się pospieszył.

 

Mapa

Mapa przedstawia bieżącą pozycję gracza na aktualnym poziomie. Pozycja jest oznaczona zieloną kropką i jest aktualizowana na bieżąco – możliwe jest poruszanie się po budynku z włączoną mapą.
Na mapie oznaczone są tylko pomieszczenia, natomiast pominięto pozycje mnichów i przedmiotów – gracz sam musi odkryć ich położenie. W momencie przechodzenia między poziomami budynku mapa jest aktualizowana na odpowiadającą aktualnemu poziomowi.

 

Inwentarz

W trakcie gry gracz będzie mógł zbierać domniemane narzędzia oraz miejsca zbrodni oraz podejrzane osoby. Elementy te po wykonaniu interakcji znajdują się w inwentarzu, prezentowane w formie kwadratowych miniatur. W dowolnym momencie gracz ma możliwość podświetlenia po jednym elemencie z danej kategorii, np. aby oznaczyć sobie w ten sposób swoje podejrzenia. Wyboru elementu dokonuje się klikając lewym przyciskiem myszy na miniaturze (wskaźnik myszy jest odblokowany przy otwartym inwentarzu). Zamknąć inwentarz można ponownie naciskając dedykowany klawisz lub klikając przycisk „CLOSE”.

Specjalną odmianą inwentarza jest ekran rzucania podejrzenia. Można uruchomić go wyłącznie wchodząc w interakcję z mistrzem Williamem. Tło inwentarza zmienia wówczas kolor na czerwony
i pojawia się dodatkowy przycisk, „MAKE ACCUSATION”, którym podaje się odpowiedź. Odpowiedzią są podświetlone aktualnie elementy w inwentarzu.

 

Spis wskazówek

W dowolnym momencie gracz ma możliwość przejrzenia wszystkich wskazówek zdobytych podczas rozmowy z mnichami. Możliwe jest zdobycie maksymalnie trzech wskazówek z każdej kategorii.
Przy każdej wskazówce znajduje się również imię mnicha, od którego została uzyskana.

 

Tabela sterowania

W dowolnym momencie gracz ma możliwość przejrzenia wszystkich wskazówek zdobytych podczas rozmowy z mnichami. Możliwe jest zdobycie maksymalnie trzech wskazówek z każdej kategorii.
Przy każdej wskazówce znajduje się również imię mnicha, od którego została uzyskana.

 

Okna informacyjne

W grze jest kilka rodzajów okien informacyjnych. Każde ma inne przeznaczenie i dla odróżnienia
od pozostałych posiada inny wygląd i umiejscowienie.

Pasek informacji

Wyświetlany jest na górze ekranu. Treść wyświetlana jest białym tekstem. Czas widoczności paska informacyjnego to 3 sekundy.
Wykorzystywany jest jako informacja zwrotna dla gracza, np. jako potwierdzenie włączenia trybu biegania lub dodania czegoś do inwentarza.

Pasek dialogowy

Treść dialogu wyświetlana jest na dole ekranu, żółtym kolorem. Pasek ten pojawia się podczas rozmowy z mnichami. Po lewej stronie wiadomości wyświetlone jest imię osoby wypowiadającej zdanie.
Ze względu na długość prezentowanych w pasku tekstów, jego czas wyświetlania wynosi aż 10 sekund. Jeśli mimo to gracz nie zdąży przeczytać zdania, zawsze może je przypomnieć dedykowanym klawiszem.

Nazwa

Jest to mniejszy pasek wyświetlany na środku ekranu.  Prezentowany tekst jest w kolorze zielonym. W tym miejscu wyświetlana jest nazwa przedmiotu bądź imię osoby, z którą można wejść
w interakcję.

Akcja

Kolejny mały pasek na środku ekranu towarzyszący nazwie. Wyświetla białym tekstem klawisz oraz przypisaną do niego akcję, która zostanie wykonana na bieżącej osobie, przedmiocie lub pomieszczeniu.

Nazwa i akcja nie są wyświetlane, jeśli na ekranie pokazana jest w tym czasie mapa, inwentarz lub tabela sterowania.

 

Ekran zakończenia gry

Gra kończy się wyświetleniem ekranu końcowego. Aby zagrać jeszcze raz, należy odświeżyć stronę
w przeglądarce.
Wygląd ekranu kończącego grę zależy od jej wyniku. Jeśli gracz podał prawidłową odpowiedź, zostaje wyświetlony ekran wyświetlający uzyskaną liczbę punktów.

W przypadku, gdy czas gry upłynie, kończy się ona przegraną i wyświetlony zostaje ekran informujący o porażce.

Po kliknięciu w dowolne miejsce na ekranach zakończenia wyświetlone zostają napisy końcowe.
Klikając w nazwę obiektu (np. modelu lub tekstury) w nowej karcie zostaje otwarta strona, z której pochodzi dany obiekt. Natomiast w przypadku kliknięcia w nazwisko autora obiektu otwarta zostaje jego strona domowa.

 

 

Dziękujemy wszystkim tym wspaniałym osobom, które przyczyniły się do powstania gry!

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress